sv. 34 | Odpověď College of the City of New York na pozdrav [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisný opis dopisu v angličtině (č. D 4327/21).
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Strojopisné kopie dopisu v angličtině, datováno Lány, 9th September 1921, a překlad do češtiny; český text je ještě upraven (ne rukou Masarykovou). Je zde uložena i další korespondence týkající se Masarykovy odpovědi.
Tiskneme s naším titulkem.