sv. 34 | Kongresu Svazu světového bratrství na pozvání k účasti [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Strojopisné koncepty s Masarykovými doplňky tužkou; strojopisné opisy dopisu a překlad do angličtiny také s drobnými prezidentovými úpravami. Anglický text datován Lány, 27th August 1921.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu, č. D 4039/21 a D 4190/21.
  • Prezidentův připis kongresu Bratrství v Praze. Čas, 31, 1921, č. 196, s. 2, 31. 8. Otištěno též: Světový sjezd Bratrství v Praze. Lidové noviny, 29, 1921, č. 434, s. 3–4, 31. 8., a v dalších listech.