sv. 34 | Telegram americkému prezidentu W. Wilsonovi k 66. narozeninám [1922]

  • AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisné kopie telegramu v angličtině a v českém překladu, nedatováno. Telegram byl odeslán 27. 12. 1922.