sv. 34 | Odpověď delegaci sjezdu Republikánské strany čs. venkova [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisný koncept s Masarykovými opravami tužkou; strojopisné opisy projevu, datováno 14. 5. 1921; opisy projevu z denního tisku.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisný opis projevu.
  • Prezident republiky o zemědělské práci. Čas, 31, 1921, č. 109, s. 2, 17. 5. Otištěno též: Sjezd republikánské strany českého venkova. Tribuna, 3, 1921, č. 111, s. 2, 17. 5., a v dalších listech.