sv. 34 | „Vlast“ [1921]

Tiskneme podle Času. Publikovaný text se od archivní předlohy drobně liší.
Redakce Času připojila ještě k článku tento úvod:
„O Horkého Vlasti jsme již psali a slíbili jsme, že se k ní ještě vrátíme. Nyní se nám dostalo od osoby do všech podrobností našeho zahraničního odboje výborně zasvěcené informací, jež níže otiskujeme. Dvojice Horký – Dúrich je jimi postavena do pravého světla.“
AÚTGM, f. TGM-R, kr. 445. Strojopisný koncept článku s vlastnoručními Masarykovými opravami, nedatováno, nepodepsáno.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisný průklep konečného znění textu; na okraji dokumentu je poznámka „Konečná úprava pana presidenta“ a na obale spisu je připsáno: „Diktát p. p. z 19. 12. 1921.“.
V AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41, Je uložen text (rukopis textu a strojopisný opis), hodnotícíDurichovu knihu V českých službách, napsaný v červenci 1921 na Capri prezidentovým tajemníkem dr. Vladimírem Kučerou patrně podle prezidentova diktátu. Na vloženém listu s hlavičkou Kanceláře prezidenta republiky Je Kučerova poznámka: „Kritika Durichovy knížky poslána panu kancléři pro dr. Beneše a taj. Škracha kurýrem dr. Pacákem. 30. 7.21.“
  • „Vlast“. Čas, 31, 1921, č. 300, s. 2, 23. 12. Nepodepsáno.