sv. 34 | Tož ještě „intervenční legenda“ [1921]

  • Tož ještě „intervenční legenda“. Čas, 31, 1921, č. 41, s. 5, 18. 2. Nepodepsáno.