sv. 34 | Prezident Masaryk ve Slaném a Motyčíně [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Strojopisné opisy článku z časopisu Světlo (č. 18, 16. 9. 1921) o Masarykově návštěvě Slaného a Motyčína a výstřižky z denního tisku.
  • Prezident Masaryk ve Slaném a Motyčíně. Národní listy, 61, 1921, č. 249, s. 3, 11.9. Otištěno též: Prezident Masaryk ve Slaném. Lidové noviny, 29, 1921, č. 454, s. 2, 11. 9., a v dalších listech.