sv. 34 | Trocký se zavděčil národní demokracii [1922]

AÚTGM, f. TGM-R, kr. 445. Rukopis článku psaný Masarykem tužkou, nedatováno, nepodepsáno.
  • Trocký se zavděčil národní demokracii. Čas, 32, 1922, č. 245, s. 5, 19. 10. Nepodepsáno.