sv. 34 | Světovému sionistickému kongresu na pozvání k účasti [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopisný opis v češtině (č. D 4114/21).
Tiskneme s naším titulkem.
  • AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Strojopisný opis anglického a českého textu prezidentova dopisu, datováno Lány, August 26th 1921.