sv. 34 | Rozhovor pro list Berliner Börsen-Courier [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisné opisy rozhovoru v němčině i českém překladu, výstřižky z denního tisku.
Tiskneme podle českého textu v původním vydání Cesty demokracie lis naším titulkem.
  • Gespräch mit Masaryk. Berliner Börsen-Courier, 54, 1922, č. 281, s. 1–2, 18. 6. Otištěno též: Rozmluva prezidenta Masaryka s berlínským žurnalistou. Čas, 32, 1922, č. 141, s. 2, 20. 6. (redakčně zpracováno). Otištěno též: Rozhovor berlínského novináře s prezidentem republiky. České slovo, 14, 1922, č. 139, s. 2, 20. 6. (redakčně zpracováno), a v dalších listech.