sv. 33 | Koncept generálního statutu Podkarpatské Rusi [1919]

  • Ústava Republiky československé. Emil Sobota, Sbírka ústavních a s nimi souvisejí­cích norem, sv. 1–4, Ottova světová knihovna, Praha 1926, (sv. 3, s. 127–142).