sv. 33 | Prezident sibiřským legiím [1919]

  • Prezident sibiřským legiím. Národní listy, 59, 1919, č. 292, s. 1, 27. 12. Otištěno též: Prezidentův vánoční a novoroční pozdrav našim na Sibiři. Právo lidu, 28, 1919, č. 302, s. 4, 28. 12., a v dalších československých listech. Přetištěno: Kratochvíl, c. d., s. 45–46.