sv. 33 | Prezident republiky o hnutí tzv. Omladiny [1919]

  • Prezident republiky o hnutí tzv. Omladiny. Národní listy, 59, 1919, č. 55, s. 3, 5. 3. Otištěno též: Prezident republiky o hnutí tzv. Omladiny. Právo lidu, 28, 1919, č. 55, s. 6, 5.3., a v dalších československých listech. Přetištěno: Kratochvíl, c. d., s. 50.