sv. 33 | Prezidentův dík předsedovi Národního shromáždění za projev oddanosti [1920]

  • Odpověď prezidenta Masaryka Národnímu shromáždění. Právo lidu, 29, 1920, č. 92, s. 6, 18. 4. Otištěno též: Masarykův telegram Tomáškovi. Významný projev prezidenta Masaryka. České slovo, 12, 1920, č. 92, s. 4, 18. 4. Tiskneme s naším titulkem.