sv. 33 | Slavnostní dny táborské [1920]

  • Slavnostní dny táborské. Národní listy, 60, 1920, č. 85, s. 1,26.3. Otištěné též: 500 let trvání města Tábora. Lidové noviny, 28, 1920, č. 154, s. 1–2, 26. 3., a v dalších českoslo­venských listech. Přetištěno: T. G. Masaryk v Táboře. Jeho projevy z let 1918, 1920 a 1929. Tábor, Městská rada 1938.