sv. 33 | Masarykova odpověď deputaci sjezdu Československé strany agrární [1919]

  • Prezident republiky českému venkovu. Venkov, 14, 1919, č. 102, s. 7–8, 30. 4. Otiš­těno též: Vysoce politický projev prezidenta Masaryka zastupitelstvu České strany agrární. Národní listy, 59, 1919, č. 102, s. 2, 30. 4., a v dalších československých listech. Přetištěno: Kratochvíl, c. d., s. 51–52. Tiskneme s naším titulkem.