sv. 33 | Rozmluva s prezidentem Masarykem [1920]

  • Rozmluva s prezidentem Masarykem. Čas, 30, 1920, č. 1, s. 1, 13. 6. Otištěno též: Prezident Masaryk o Rusku. Lidové noviny, 28, 1920, č. 202, s. 3, 15. 6., a v dalších čes­koslovenských listech.