sv. 33 | Prezident Masaryk o některých časových otázkách [1919]

  • Prezident Masaryk o některých časových otázkách. Národní listy, 59, 1919, č. 32, s. 1, 6. 2. Otištěno též: Prezident Masaryk o časových otázkách. Právo lidu, 27, 1919, č. 32, s. 4, 6. 2., a v dalších československých listech.