sv. 33 | Prezidentův list dr. Otakaru Krouskému o finanční stránce zahraničního odboje [1920]

  • Krouský – Masaryk. České slovo, 12, 1920, č. 277, s. 4, 26.11.