sv. 33 | Prezident Masaryk o úkolech Akademie práce [1919]

  • Prezident Masaryk Akademii práce. Venkov, 14.1919, č. 303, s. 4, 30.12. – Podepsán T. G. Masaryk. Otištěno též: Prezident Masaryk Akademii práce. Právo lidu, 28, 1919, č. 303, s. 7, 30. 12., a v dalších československých listech. Přetištěno: Kratochvíl, c. d., s. 62–63.