sv. 33 | Prezident republiky v Novém německém divadle [1918]

  • Prezident republiky v Novém německém divadle. Pražské noviny, 239, 1918, č. 351, s. 1,24. 12. Otištěno též: Prezident Masaryk a celý kabinet v Německém divadle praž­ském. České slovo, večerní vydání, 10, 1918, č. 62, s. 3, 24. 12.