sv. 33 | Novoroční projev prezidenta Masaryka k deputaci Národního shromáždění [1919]

  • Novoroční projev prezidenta Masaryka k deputaci Národního shromáždění. Národní listy, 59, 1919, č. 2, s. 1, 2. 1. Otištěno též: Novoroční projev předsedy Národ­ního shromáždění – Odpověď prezidenta. Právo lidu, 27, 1919, č. 2, s. 1–2, 2.1., a v dal­ších československých listech.