sv. 33 | Prezident Masaryk o národnostní otázce [1919]

  • Im Lande der Tschechoslowaken (část III, Hradschin-die Burg). Der Bund, 70, 1919, č. 158, s. 1–3, 13. 4. Prezident Masaryk o národnostní otázce v republice. Právo lidu, 27, 1919, č. 98, s. 5, 25. 4. Otištěno též: Prezident Masaryk o národnostní otázce. Národní listy, 59, 1919, č. 98, s. 2, 25. 4., a v dalších československých listech.