sv. 33 | Školní mládeži [1920]

  • Školní mládeži. Prezidentův proslov k mládeži. Lidové noviny, 28, 1920, č. 220, s. 1, 3. 5. Otištěno též: Pražská mládež u prezidenta republiky. Venkov, 15, 1920, č. 104, s. 5, 4. 5., a v dalších československých listech.