sv. 33 | Národní rada židovská u prezidenta republiky [1920]

  • Národní rada židovská u prezidenta republiky. Československá republika, 241,1920, č. 129, s. 2, 11.5.