sv. 33 | Odpověď prvnímu vyslanci Spojených států při nástupní audienci [1919]

  • Prezidentovo poselství čs. armádě na Sibiři. Národní listy, 59, 1919, č. 140, s. 1, 15. 6. Otištěno též: Masarykovo poselství sibiřské armádě československé. Právo lidu, 28, 1919, č. 140, s. 3, 15. 6., a v dalších československých listech. Přetištěno; Kratochvíl, c. d., s. 44.