sv. 33 | Prezident Masaryk a československý tisk [1919]

  • Prezident Masaryk a československý tisk. České slovo, 11, 1919, č. 102, s. 2, 8. 5. Otištěno též: Prezident Masaryk o československém tisku. České slovo, 11, 1919, č. 107, s. 6, 8.5.