sv. 33 | Prezidentova odpověď deputaci „Husitských žen“ [1919]

  • Shromáždění Husitských žen. Právo lidu, 28, 1919, č. 208, s. 3, 3. 9. Otištěno též: K pátečním demonstracím. Národní listy, 59, 1919, č. 212, s. 1, 7. 9., a v dalších česko­slovenských listech. Tiskneme s naším titulkem.