sv. 33 | Nástupní audience italského vyslance [1920]

  • Italský zplnomocněný ministr odevzdal prezidentovi republiky své pověřovací lis­tiny. Československá republika, 241, 1920, č. 54, s. 2, 24. 2. Otištěno též: Nástup italské­ho mimořádného vyslance. České slovo, 12, 1920, č. 46, s. 4, 24. 2., a v dalších česko­slovenských listech. Tiskneme s naším titulkem.