sv. 33 | Přijetí francouzského vyslance prezidentem republiky [1919]

  • Přijetí francouzského vyslance prezidentem republiky. České slovo, 11, 1919, č. 14, s. 2, 16.1. Otištěno též: Nástup francouzského vyslance. Venkov, 14, 1919, č. 14, s. 1–2, 16.1., a v dalších československých listech.