sv. 33 | Návštěva prezidenta Masaryka v Mladé Boleslavi [1919]

  • Návštěva prezidenta Masaryka v Mladé Boleslavi. Pražské noviny, 240, 1919, č. 122, s. 4, 5. 5. Přetištěno: Kratochvíl, c. d., s. 52.