sv. 33 | Telegram italskému králi – Telegram italskému ministerskému předsedovi [1919]

  • Telegram italskému králi Viktoru Emanuelu III. Národní listy, 35, 1919, č. 208, s. 1, 3. 9. Tamtéž: Telegram italskému ministerskému předsedovi F. S. Nittimu. Přetištěno: Kratochvíl, c. d., s. 49.