sv. 33 | Prezident Masaryk o spojení s Čtyřdohodou [1919]

  • Bohéme – Une interview de M. Masaryk. Le Temps, 59, 1919, č. 21041, s. 2, 14. 2. Prezident Masaryk o spojení s Čtyřdohodou. Právo lidu, večerní vydání, 8 (27), 1919, č. 10, s. 3, 14. 2. Otištěno též: Interview Tempsu s prezidentem Masarykem. Národní listy, 58, 1919, č. 40, s. 1, 18. 2., a v dalších československých listech.