sv. 33 | Prezidentův dopis Univerzitě Komenského [1919]

  • A ÚTGM, f. TGM-L, kr. 36. Připravený strojopisný koncept dopisu Univerzitě Komenské­ho prezident v podstatě škrtnul až na první a poslední větu dopisu, text pak formuloval stručně sám. Rukopis Masarykův na konceptu dopisu tužkou, podpis chybí, datováno 12.12.1919. Tiskneme tento text s naším titulkem.