sv. 33 | Revoluce a bolševici [1920]

  • Revoluce a bolševici. Lidové noviny, 28, 1920, č. 639, s. 1–2, 24.12. Otištěno též: Pre­zident Masaryk o bolševictví a revoluci, Čas, 30, 1920, č. 166, s. 8, 25. 12. (Referát o interview v Lidových novinách.)