sv. 33 | Sjezd československého učitelstva [1920]

  • Sjezd československého učitelstva. Aeč prezidenta Masaryka. Cas, ranní vydání, 30, 1920, č. 17, s. 5, 2. 7. Otištěno též: Sjezd učitelstva československého. Lidové novi­ny, ranní, 28, 1920, č. 322, s. 1–2, 2. 7. Pokračování v odpoledním vydání, č. 323, s. 1–2, a v dalších československých listech. Přetištěno: Aeč protektora sjezdu prezidenta T. G. Masaryka. První sjezd československého učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti, redigovali František Cálek a Bohuslav Kádner, Praha 1921, s. 15–17.