sv. 33 | Prezident Masaryk o našem poměru k Německu [1919]

  • Prezident Masaryk o našem poměru k Německu. Národní listy, 59, 1919, č. 114, s. 5, 15. 5. Otištěno též: Prezident Masaryk o našem poměru k Německu a Němcům. Právo lidu, večerní vydání, 8 (27), 1919, č. 110, s. 2, 15. 5., a v dalších československých listech.