sv. 33 | Odpověď prezidenta prvnímu papežskému nunciovi při nástupní audienci [1920]

  • Odevzdání pověřovacích listin papežského nuncia prezidentu republiky. Oas. 30, 1920, č. 77, s. 5, 10. 9. Otištěno též: Papežský nuncius msgre. Clement Micara u prezi­denta Masaryka. Lidové noviny, 28, 1920, č. 450, s. 4, 10.9., a v dalších československých listech. Tiskneme s naším titulkem.