sv. 33 | Prezident republiky o poměru církve k státu – Memorandum o zásadách odluky církve od státu [1919]

  • Prezident republiky o poměru církve k státu. Národní listy, 59, 1919, č. 259, s. 1, 5. 11. Podepsán T. G. Masaryk. Otištěno též: Stát a církev. Právo lidu, 28, 1919, č. 252, s. 1, 5.11., a v dalších československých listech. Přetištěno: Kratochvíl, c. d., s. 58–59.