sv. 30 | Kdo začal válku? [1915]

  • Bibliographie. La Nation Tche`que, 1, 1915–16, č. 1, s. 8–9, 1. 5. 1915. Podepsáno: S.