sv. 30 | Dokument [1915]

  • Un document. La Nation Tche`que, 1, 1915, č. 1, s. 7–8, 1. 5. Podepsáno: A. R. Zkratku snad zvolila redakce použitím dvou písmen z autorova jména (MasARyk). O jeho autorství svědčí přednáška v Českoslovanské besedě Slovan; viz s. 47–48.