sv. 30 | Pozdravný telegram Českého zahraničního výboru rumunské vládě [1916]

  • Pozdravný telegram Českého zahraničního výboru rumunské vládě. Československá samostatnost, 1, 1916, č. 23, s. 6, 23. 8. Adresováno: Jeho Excelenci panu J. Bratianu, předsedovi ministerské rady v Bukurešti. Podepsáno: Masaryk, předseda, Beneš, generální tajemník, Štefánik, zástupce Slováků.