sv. 30 | Přednáška v českoslovanské besedě „Slovan“ [1915]

  • Zápis o přednášce krajana profesora T. G. Masaryka pořádané dne 24. února 1915. Naše revoluce, 11, 1935, s. 141–243.