sv. 30 | Válka a hospodářství: hospodářský boj Anglie a Německa [1914]

  • Válka a hospodářství: hospodářský boj Anglie a Německa. Naše doba, 21, 1913–1914, č. 12, s. 1106–1113, 20. 9. 1914. Nepodepsáno.