sv. 30 | Měli bychom se modlit za Františka Josefa? [1916]

  • Should We Pray for Francis Joseph? By Professor T. G. Masaryk, the Exiled Czech M. P. Weekly Dispatch, December 3, 1916.