sv. 30 | Organizace práce českých kolonií [1915]

  • Organizace práce českých kolonií. AÚTGM, f. TGM, k. VII–9–a. Strojopis opatřený titulem a dodatkem Kolonie ruská, psaným Masarykovou rukou.