sv. 30 | „Sub specie aeternitatis“ [1916]

  • „Sub specie aeternitatis“. The New Europe, 1, 1916, č. 10, s. 300–305, 21. 12. Podepsáno: Thomas G. Masaryk.