sv. 30 | České varování [1915]

  • Warning from Czechs. Daily Telegraph, October 6, 1915. Podepsáno: T. G. Masaryk. Uvedeno poznámkou: „Následující telegram byl zaslán předsedovi Sobranija v Sofii Českým národním sdružením ve Velké Británii.“