sv. 30 | Řeč T. G. Masaryka o Husově oslavě v Ženevě dne 6. července 1915 [1915]

  • Řeč T. G. Masaryka o Husově oslavě v Ženevě dne 6. července 1915. T. G. Masaryk: Jan Hus. Naše obrození a naše reformace. 4. vydání. Praha 1923, s. 181–183.