sv. 30 | Slované ve světě [1916]

  • Les Slaves dans le monde. La Nation Tche`que, 1, 1916, č. 22, s. 343–349, 15. 3. Podepsáno: T. G. Masaryk.